Find flere købere på en ny måde

Din bolig indgår i en intelligent algoritme, der finder købere blandt op mod 300.000 personer – både lokalt og regionalt. Den intelligente algoritme sørger for at finde flest mulige købere ud fra en målrettet registrering og analyse af købernes interesse.

Vi garanterer flere online visninger af din bolig. 

Sociale Medier

Flere købere

Bedre pris

Hurtigere salg

Billigste løsning

9 ud af 10 købere starter boligjagten online

Derfor skal du også som sælger være mest muligt online. Det er her chancen er størst for at finde køberen.

Din bolig bør annonceres imod alle potentielle købere – også dem der ikke er så aktive i søgningen, men som er mindst lige så potentielle til din bolig. De skal også kende til din bolig.

Analyse og merværdi for pengene

Vi har adgang til de mest avancerede analyseværktøjer til kampagnen for din bolig. Strategien er kort og præcis. Det går ud på løbende at optimere annoncerne. Købernes handlinger registreres og på den måde tilpasser kampagnen sig hele tiden. Det er således købernes reaktioner og behov annoncerne løbende tilpasser sig. Vi kalder det for intelligent markedsføring.

Hvordan gør vi så?

Vi udarbejder 50 forskellige annoncer.

Annoncerne forbindes til potentielle købere på Facebook og Instagram.

Målrettet søgning - ud fra både demografiske og geografiske kriterier.

Købernes interesse registreres og analyseres, og der sker samtidig en automatisk optimering (algoritme).

Annoncerne vurderes fra time til time, hvor kun de annoncer med største CTR (klik-rate) går videre. Det er dermed køberne, der er med til at vælge under hvilke kriterier de gerne vil se annoncerne.

Dermed får du den mest effektive annoncering af din bolig.