Ejendomsmæglervirksomheden (dataansvarlig):
Huseksperten, v/Carl Henrik Tallaksen
Viborgvej 77A, 7800 Skive, tlf. 23907800
CVR: 32000657
www.huseksperten.dk
post@huseksperten.dk

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives hvordan Huseksperten (os, vi eller vores) indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vore ydelser, uanset om det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos os.

Hos Huseksperten tager vi datasikkerhed meget alvorligt. Og vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vurderer vi løbende, hvad der skal til for, at sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine personlige oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger (som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og lignende), når du frivilligt oplyser disse til os. Dette sker fx i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et møde, en fremvisning, et bud på en ejendom, udlevering af salgsmateriale, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser eller produkter. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.

Vi indsamler dog kun de almindelige og nødvendige oplysninger for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Når du indgår i et kundeforhold med Huseksperten, fx hvis du sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, som vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere personlige oplysninger fra dig. Du vil i den forbindelse modtage nærmere information om, hvad vi skal have oplyst og om vores persondatabehandling i disse situationer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning. Dog opbevares dine legitimationsoplysninger (fx kopi af kørekort, pas og sygesikringskort) kun i 5 år eftersom lovbestemmelse kræver dette.

Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Under alle omstændigheder sikrer vi os, at vi kun behandler dine almindelige personoplysninger:

  • for at vi kan opfylde en retlig forpligtelse,
  • for at du eller vi kan indgå eller opfylde en kontrakt eller aftale, du er part i,
  • for at vi kan forfølge en legitim interesse, eller
  • hvis vi har fået dit samtykke.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Vi videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit samtykke. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi sikrer behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger ved både fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har også ret til klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os på cht@huseksperten.dk.