Samarbejdspartnere

DIN TRYGHED

Huseksperten, CVR nr. 32000657, og de ansatte ejendomsmæglere er medlem af ejendomsmæglernes brancheorganisation, Ejendomsmæglernes Landsorganisation.

Huseksperten (ejendomsmægleren) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti jfr. bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 via Tryg Forsikring. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

Ejendomsmæglerne i Huseksperten er registreret i ejendomsmæglerregisteret, som styres af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Se www.erhvervsstyrelsen.dk.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Ejendomsmægleren modtager provision ved tegning af forsikringer gennem Dansk Boligforsikring/Willis samt ved bestilling af rapporter via forsikringsselskab. Ved forespørgsel kan størrelsen af provisionen oplyses.

Ansvarlig ejendomsmægler: Carl Henrik Tallaksen